วัดพระศรีสรรเพชญ์ ภาพภ่ายในสมัยรัชกาลที่ 5

วัดพระศรีสรรเพชญ์ ภาพภ่ายในสมัยรัชกาลที่ 5

ภาพภ่ายในสมัยรัชกาลที่ 5 : ซากปรักหักพังของวัดพระศรีสรรเพชญ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอบคุณหนังสือ ร.5 พระบิดาแห่งการถ่ายภาพไทย ศักดา ศิริพันธุ์

Comments

comments

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment