วัดพระศรีสรรเพชญ์ ภาพภ่ายในสมัยรัชกาลที่ 5

Vadprasrisanpetr 715x490 วัดพระศรีสรรเพชญ์ ภาพภ่ายในสมัยรัชกาลที่ 5

ภาพภ่ายในสมัยรัชกาลที่ 5 : ซากปรักหักพังของวัดพระศรีสรรเพชญ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอบคุณหนังสือ ร.5 พระบิดาแห่งการถ่ายภาพไทย ศักดา ศิริพันธุ์

Comments

comments

แสดงความคิดเห็น..